Vetenskap och forskning

Aktuell forskning inom Svensk Barnkardiologisk förening.

På uppdrag av HLF samlades flertalet aktiva forskaren inom svensk barnkardiologi till ett seminarium i internatform 9-10 september 2013. Mötet organiserades av en grupp med representanter för Sveriges barnkardiologiska centra: Annika Rydberg (Umeå), Maria Lindström och Sven-Erik Sonesson (Stockholm), Jan Sunnegårdh, Mats Mellander och Ingegerd Östman-Smith (Göteborg) samt Petru Liuba och Katarina Hanseus (Lund).

Forskningsmötet samlade drygt 30 deltagare från Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, och Umeå, aktiva forskare och forskningsledare. Den första dagen ägnades åt en kortfattade forskningspresentation av pågående forskningsprojekt. Under den andra dagen diskuterades svensk barnkardiologisk forsknings framtid med syfte att finna konkreta utvecklingsmöjligheter. Datum för nästa möte spikades till 1-2 oktober 2014. Mötet sammanfattades i ett protokoll som nu finns att läsa på vår hemsida-se länken nedan. Formerna för denna presentation av aktuell forskning på vår hem-sida som är ägnad åt att ge en ökad genomskinlighet in i den barnkardiologiska forskarvärlden och stimulera till ett ökat intresse för forskning inom barnkardiologin för blivande barnkardiologer är ”under construction” och kommer att diskuteras som en enskild punkt vid nästkommande möte.

Länk till sammanställning av pågående och planerade forskningsprojekt.


access_time 2017-02-28 23:23:05

announcement Nyheter

event Kalender

Inga kategorier.