Bli Medlem

Vill du bli medlem?

Skriv ett brev till föreningens sekreterare. E-post-adressen finns under fliken ”Styrelsen”. Berätta vem du är, var du arbetar och på vilket sätt du arbetar med barnkardiologi. Tala också om din adress till arbetet och den e-postadress du vill att vi ska använda för utskick. Formellt görs sedan inval av nya medlemmar vid nästkommande styrelsemöte efter det att ansökan kommit till sekreteraren i styrelsen.

ELLER fyll i nedanstående formulär:


    access_time 2017-03-02 18:44:14