Föreläsningar

Föreläsningar med barnkardiologiskt tema

Här finns länkar för gratis bilder med hjärttema som inte är under copyrightskydd:

Congenital Heart Disease (congenital-heart-disease.ch) (hjärtbilder)

Kursen Barnkardiologi utanför centra, Yngjsö 3-6 oktober 2023

 • Transposition, Håkan Wåhlander, Barnkardiolog, överläkare Barnhjärtcentrum Göteborg

Barnveckan 27-30 september 2021 Stockholm

 • Bradyarytmier, Ida Jeremiasen, Barnkardiolog, Böl, Barnhjärtcentrum SUS Lund
 • Supraventrikulär tackykardi, Jenny Alenius Dahlqvist, Barnkardiolog, Öl, NUS Umeå
 • Ventrikulär arytmi, Maria Sjöborg Alpman, Barnkardiolog, BÖL, Barnhjärtcentrum Stockholm-Uppsala
 • Svimning, Jan Bergils, Öl, CSK Kristianstad
 • EKG-tolkning (Workshop), Maria Sjöborg Alpman, Barnkardiolog, BÖL, Barnhjärtcentrum Stockholm-Uppsala

Barnveckan 1-4 april 2019 Örebro

 • Fostercirkulation och ductus, Jan Bergils, barnkardiolog, Centralsjukhuset Kristianstad
 • Stenosvitier, Ida Jeremiasen, Barnkardiolog, Barnhjärtcentrum, Lund
 • Shuntvitier och hjärtsvikt, Maria Sjöborg Alpman, barnkardiolog, biträdande överläkare, Barnhjärtcentrum Stockholm/Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Några komplicerade tvåkammarhjärtan, Håkan Wåhlander, Öl Barnkardiolog vid Barnhjärtcentrum, Drottnings Silvia´s Barn-och ungdomssjukhus, Göteborg

Barnveckan 23-26 april 2018 Västerås

 • Conduitproblem-ett kroniskt bekymmer, Håkan Wåhlander, Öl Barnkardiolog vid Barnhjärtcentrum, Drottnings Silvia´s Barn-och ungdomssjukhus, Göteborg
 • Att leva med kron hjärtsjukdom arytmi, Ida Jeremiasen, Böl, Barnhjärtcentrum, SUS/Lund
 • Att leva med kronisk hjärtsjukdom. Enkammarhjärta. Maria Sjöborg Alpman, barnkardiolog, biträdande överläkare, Barnhjärtcentrum Stockholm/Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Att leva med hjärtfel. Cecilia Olofsson, Barnkardiolog Barn-och Ungdomsmottagningen, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

Barnvecka 24 – 27 april 2017 Svenska Mässan, Göteborg

 • Perikardit och Myokardit , Håkan Wåhlander, Öl, Barnkardiolog vid Barnhjärtcentrum, Drottnings Silvia´s Barn-och ungdomssjukhus, Göteborg
 • Kardiella överväganden vid farmakologisk behandling av barn och ungdomar med ADHD, Peter Munkhammar, ÖL, Barnhjärtcentrum, SUS Lund/Malmö
 • Reumatisk feber, Cecilia Olofsson, Barnkardiolog Barn-och Ungdomsmottagningen, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
 • Hjärtat och metabola sjukdomar, Maria Sjöborg-Alpman Barnkardiolog, Barnkardiologen Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Hjärtat vid neuro-muskulära sjukdomar, Jan Bergils, Barnkardiolog, Centralsjukhuset Kristianstad

Barnvecka  25 -28 april 2016 Frösön/Östersund

Barnkardiologisk tema-dag 13.00-16.30 ”Akut barnkardiologi med fokus på den akuta barnmedicinska handläggningen”

 •  Neonatal cyanos – hur skilja ut kardiellt betingad neonatal cyanos? Akut handläggning, utredning, behandling, etiologi” Peter Munkhammar, ÖL, Barnhjärtcentrum, SUS Lund/Malmö
 •  Bröstsmärtor på Akuten Håkan Wåhlander, Öl, Barnkardiolog vid Barnhjärtcentrum, Drottnings Silvia´s Barn-och ungdomssjukhus, Göteborg
 • Synkope – varningstecken talande för kardiell genes? Akut handläggning, utredning, behandling, etiologi, Barnkardiolog Solweig Harling, Hallands centrallasarett, Halmstad.
 • Dålig viktuppgång – Tecken på kardiell genes?  Akut handläggning, utredning, behandling, etiologi”. Barnkardiolog Cecilia Olofsson, Länssjukhuset Sundsvall.
 • Hjärtsviktsbehandling, Maria Sjöborg-Alpman Barnkardiolog, Barnkardiologen Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Kardiovasculära vårmötet 22 -24 april 2015 i Örebro

Svensk barnkardiologisk förenings bidrag till det vetenskapliga programmet med titeln ”Imaging vid medfödda och förvärvade hjärtsjukdomar i barnaåldern”
Arrangerat av Styrelsen för Svensk Barnkardiologisk förening

Moderatorer:
Jan Sunnegård, Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias Barn-och Ungdomsklinik, Göteborg
Anna Nyström, Avd för barn-röntgen och barnfysiologi, Drottning Silvias Barn-och ungdomssjukhus

Barndagarna 20-23 april 2015, Folkets Hus, Stockholm

Minikurs Barnkardiologi 08.30-12.00: ”Från fostercirculation till komplexa medfödda hjärtfel”(kursen certifierad som utbildning i allmänpediatrik i enlighet med Socialstyrelsens kriterier för specialistutbildning)

 • Fetala cirkulationen och PDA . Solveig Harling, barnkardiolog, Halmstad
 • Shuntvitier ” Peter Munkhammar, barnkardiolog,Lund/ Malmö; och dess behandling Maria Sjöborg-Alpman, barnkardiolog, Stockholm/Uppsala
 • Stenosvitier  Cecilia Olofsson, barnkardiolog, Sundsvall
 • Fallot, Truncus, Pulmonalisatresi , Håkan Wåhlander, barnkardiolog, Göteborg

Barnkardiologisk temadag 14.00-17.00 ”Från gen, till foster, till barn med syndrom och ärftliga hjärtsjukdomar”

 • Ärftliga hjärtsjukdomar  Eva Rudd, klinisk genetiker; Gunnar Sjöberg, barnkardiolog Stockholm/Uppsala
 • Fosterkardiologins betydelse för barn med medfödda hjärtfel; nu och i framtiden Gunnar Bergman, barnkardiolog Stockholm/ Uppsala
 • Hjärtfel vid syndrom Ulf Ergander, barnkardiolog, Stockholm/Uppsala

Barndagarna 7 – 11 april 2014 Malmö

Barnkardiologisk temadag:

 • Kawasakis sjukdom sett ur en barnkardiologs perspektiv (Håkan Wåhlander, Barnkardiologen Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg)
 • Handläggning av blåsljud – vilka barn skall ses av Barnkardiolog (Solweig Harlig, Barnkardiolog, Hallands centrallas. i Halmstad)
 • Marfan Syndrome (Ulf Ergander, Barncentrum Stockholm-Uppsala, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm)

Barndagarna 22-25 april 2013 Karlstad

Barnkardiologisk temadag:

 •  Bröstsmärtor hos barn ( Peter Munkhammmar, Barnhjärtcentrum, Lund)
 •  Svimning hos barn (Solweig Harling, Centrallasarettet i Halmstad)
 • Shuntar och hämodynamik (Ulf Ergander, Barnkardiologen Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm)
 •  Enkammarhjärtan Fysiologi och långtidsresultat (Håkan Wåhlander, Barnkardiologen Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg)

access_time 2024-06-07 15:04:04

announcement Nyheter

event Kalender

Inga kategorier.