Styrelsen

Ordförande, firmatecknare

Jan Bergils
Centralsjukhuset i Kristianstad
J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad
E-mail: jan.o.bergils@skane.se

Ledamot, utbildningsansvarig

Annika Öhman

Barnhjärtcentrum Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

416 85 Göteborg
E-mail: annikaohman@gmail.com

Ledamot och Sekreterare

Jenny Alenius
Barnkardiologen, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
E-mail: jenny.alenius@vll.se

Ledamot, kassör, firmatecknare

Ida Jeremiasen
Barnhjärtcentrum, Barn-och ungdomsmedicinska kliniken
Skånes universitetssjukhus Lund/Malmö, 221 85 Lund
E-mail: ida.jeremiasen@skane.se

Ledamot

Maria Sjöborg-Alpman
Barnhjärtcentrum Stockholm/Uppsala

Karolinska universitetssjukhuset Eugeniavägen 23, C8:38

171 76 Stockholm
E-mail: maria.sjoborg-alpman@sll.se

Ledamot, hemsideansvarig

Erik Green

Barn- och ungdomskliniken Kalmar,

Länssjukhuset i Kalmar, 39185 Kalmar

E-mail: erik.green@regionkalmar.se


access_time 2023-01-09 08:33:00