Restnotering Kaptopriltabletter 25mg och 50 mg

Michal Odermarsky i Lund(och säkert flera av er)har uppmärksammat att det är restnotering nu för Kaptopril tabletter 25 och 50 mg (Captopril Viatris) är  restnoterade och det går inte få tag på dom.

APLs produkter med Kaptopril förväntas inte påverkas. APL orala lösning tillverkas utifrån helt egen råvara. Kapselberedningarna berörs förvisso, då dessa tillverkas utifrån omformulering av nämnda Kaptopril 25 mg, tabletter, men blir ersätta av annan specialitet. Ett alternativ är även att ersätta med en annan ACEi tex Enalapril.

Kaptopril 25 mg är restnoterad till 2024-04-01

Kaptopril 50 mg är restnoterad till 2024-04-15


Publicerad
2023-08-29 av erikgreen