Styrelsen

Ordförande, firmatecknare

Cecilia Olofsson
Barn-och ungdomsmottagningen, Länssjukhuset Sundsvall Härnösand
851 86 Sundsvall
E-mail: cecilia.olofsson@rvn.se

Vice ordförande

Håkan Wåhlander
Barnhjärtcentrum Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus
416 85 Göteborg
E-mail: hakan.wahlander@vgregion.se

Ledamot
Jan Bergils
Centralsjukhuset i Kristianstad
J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad
E-mail: jan.o.bergils@skane.se

Ledamot och Sekreterare
Maria Sjöborg-Alpman
Astrid Lindgrens Barnsjukhus,Barnkardiologen, 171 76 Solna
E-mail: maria.sjoborg-alpman@karolinska.se

Ledamot, kassör, firmatecknare

Ida Jeremiasen
Barnhjärtcentrum, Barn-och ungdomsmedicinska kliniken
Skånes universitetssjukhus Lund/Malmö, 221 85 Lund
E-mail: ida.jeremiasen@skane.se

Webb-ansvarig
Peter Munkhammar
Barnhjärtcentrum. Barn-och ungdomsmedicinska kliniken
Skånes universitetssjukhus Lund/Malmö, 221 85 Lund
E-mail: peter.munkhammar@skane.se


access_time 2018-04-03 10:10:34