Barnkardiologi utanför barnhjärtcentra-hur gör vi, och hur bör vi göra?

Datum
2019-03-20 - 2019-03-22

Barnkardiologi utanför barnhjärtcentra Falun 20-22 mars 2019

…”Under temat Hur gör vi och hur bör vi göra?, kommer vi att diskutera en rad olika handläggningsfrågor, såsom blåsljud på BB, uppföljning efter perimyokardit, och mycket annat. Dessa pass bygger inte på fallpresentationer från kursdeltagarna, utan förbereds av undertecknad….”

 

forum Kommentarer

Kommentera